Naslov - Prodaja Ventico doo

Vodeni grijači-hladnjaci

Za grijanje i hlađenje zraka, grijači sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, kućište od pocinčanog lima. Raspon snage od 3 do 70 Kw.

  Name Beschreibung
Pravokutni grijači-hladnjaci
Pravokutni grijači-hladnjaci Za grijanje ili dogrijavanje zraka, kućište od pocinčanog lima, grijući elementi od bakrenih cijevi sa aluminijskim rebrima.
Okrugli grijači-hladnjaci
Okrugli grijači-hladnjaci Za grijanje ili dogrijavanje zraka, kućište od pocinčanog lima, grijući elementi od bakrenih cijevi sa aluminijskim rebrima.