Naslov - Prodaja Ventico doo

Elektro grijači

Za grijanje ili dogrijavanje zraka sa zaštitom od pregrijavanja. Maksimalna snaga grijača do 30 Kw, pravokutna ili cilindrična izvedba.

  Name Beschreibung
Okrugli elektro grijači
Okrugli elektro grijači Za grijanje ili dogrijavanje zraka, ugrađena termička zaštita, maksimalne snage do 12 Kw.
Pravokutni elektro grijači
Pravokutni elektro grijači Za grijanje ili dogrijavanje zraka, ugrađena termička zaštita, maksimalne snage do 30 Kw