Naslov - Proizvodnja Ventico doo

Spiro ventilacioni kanali

Ventilacioni kanali okruglog oblika sa fazonskim komadima. U zavisnosti od zahtjeva mogu biti izrađeni od crnog lima, pocinčanog lima, alumijuma ili inox-a.

  Name Beschreibung
Spiro kanali
Spiro kanali Spiro kanali: Ventilacioni kanali okruglog oblika