Naslov - Proizvodnja Ventico doo

Protukišne žaluzine

Protukišna rešetka namjenjena za montažu na kanal ili zid, služi za usis svježeg zraka ili odsis odpadnog zraka. Izrađuju se od čelika, aluminujuma ili inox-a.

  Name Beschreibung
Protukišne žaluzine
Protukišne žaluzine Protukišna žaluzina: Horizontalne lamele