Naslov - Proizvodnja Ventico doo

Prigušivači buke

Upotrebljava se za prigušenje zvuka ventilatora i klima komora. Ugrađuju se u sistem ventilacionih kanala pomoću ugrađenih prirubnica. Mogu biti kvadratnog ili cilindričnog oblika.

  Name Beschreibung
Okrugli prigušivač buke
Okrugli prigušivač buke Ugradnja u okrugle kanale
Pravokutni prigušivač buke
Pravokutni prigušivač buke Ugradnja u pravokutne kanale