Naslov - Proizvodnja Ventico doo

Priključne komore

Koriste se u kombinaciji sa kvadratnim ili okruglim difuzorima. Izrađuju se od pocinčanog lima, kvadratnog ili okruglog oblika.

  Name Beschreibung
PK-1
PK-1 PK-1 Pravokutna priključna komora
PK-2
PK-2 PK-2 Okrugla priključna komora